ACTUALIDAD

L’ermita de Sant Gregori recuperarà la seua primitiva utilitat

Després de què haja servit com a magatzem municipal

EMILI FONOLLOSA

L’ermita de Sant Gregori que ha estat emprada durant molts anys per l’Ajuntament de Vinaròs com a magatzem municipal, podrà recuperar la seua primitiva funció, a  més de reviscolar els seues valor artístics, amb la inversió que té previst realitzar la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Universitat Jaume I.

Amb un pressupost inicial de cinc milions, s’engegaran les obres, consistents en primer lloc a tapar el forat que hi ha a la cúpula, restaurar la pedra de la façana i recompondre les pintures de l’interior. A banda d’això, hi ha la intenció de fer una plaça amb arbres al voltant de l’ermita i es podria enderrocar el mur per on passava la via del tren per tal d’integrar l’ermita al recinte del Cementiri Municipal, que està al costat, i així utilitzar-la per al culte, com quan es va construir a iniciativa dels llauradors vinarossencs. Anys enrere es van fer una reformes puntuals, consistents a evitar que la humitat seguira afectant l’estructura de l’edifici.

L’ermita de Sant Gregori, la segona amb què compta Vinaròs, juntament amb la de la Mare de Déu de la Misericòrdia, durant molts anys va servir com a lloc on realitzar les proves per a l’obtenció del carnet de conduir. Així, la casa de l’ermità era l’aula per fer la prova escrita, mentre que la placeta del recinte era on es feia l’examen de les diferents proves a superar, abans de realitzar el circuit pels carrers del poble. L’església de l’ermita sempre estava tancada, tret de quan els treballadors de l’Ajuntament anaven a posar o traure alguns dels objectes que s’hi emmagatzemaven.  Durant un temps, la Societat cultural “La Colla” va realitzar diverses activitats per aconseguir que l’Ajuntament recuperara l’ermita com a tal. En arribar la festa de Sant Gregori, es feia una romeria fins a l’ermita i se n’obrien les portes perquè els veïns vegeren l’estat de deteriorament en què es trobava, amb una gran quantitat d’objectes amuntegats.

En els últims anys, alhora que s’ha endut endavant la restauració de l’interior de l’altra ermita, l’interés per recuperar la de Sant Gregori ha anat en augment. D’aquesta manera el seu interior es va desallotjar d’objectes.

Aquesta ermita és una típica construcció del segle XVIII valencià, amb planta de creu grega i d’inspiració barroca, tot i que molt simple d’idees, com diuen els especialistes en art, tot i remarcar que té un gran interés artístic. Es va construir a les acaballes del segle XVIII, a instàncies del gremi de Llauradors. La va fer el vinarossenc Frai Pere Gonell, col.locant la primera pedra el dia de Sant Gregori. Està situada als afores del poble, prop d ela via del tren i a la vora de la carretera que condueix a l’altra ermita.